Redakcja

Marcin Mizerek (redaktor naczelny)

Marcin Ciupek (redaktor prowadzący)

Jan Biernacki (sekretarz redakcji)

Aleksandra Zbrzeska (opracowanie graficzne)

 

WSPÓŁPRACA:

Marcin Bronhard, Damian Bydliński, Piotr Chlebowski, Edyta Chlebowska, Sebastian Chosiński, Aleksander Filipowski, Lech Jarczyński, Piotr Kopka, Arek Lerch, Bartosz Leśniewski, Romana Makówka, Paweł Mądry, Gerard Nowak, Fryderyk Nguyen (Francis Tuan), Krzysztof Opalski, Paweł Pałasz, Michał Pick, Sebastian Rerak, Jacek Świegoda, Konrad Wojciechowski, Anna Zalewska

 

WYDAWCA:

Audio Cave s.c.
ul. Bartosza Głowackiego 56
30-085 Kraków
NIP: 6772381560

 

DRUK:

Drukarnia Beltrani Sp. J.
ul. Ciepłownicza 29
31-574 Kraków
NIP: 6792928553